Färdiga liners för betongbilar

IMG_1943

Scanlining AB, Stora Höga lanserar monteringsfärdiga Quicksilver liners för betongbilar.

Att lasta i och ur betong sliter på utrustningen och betongen bränner gärna fast i de stålmaterial som används i i- och urlastningstrattar samt på rännor. Rengöringen av dessa delar medför nödvändiga men onödigt långa stillestånd och slitplåten i ilastningstratten slits snabbt ner.

– Vi förstod att det fanns ett problem både med slitage och vid rengöring, säger Stefan Strömstedt på Scanlining. Quicksilver används inte traditionellt till just dessa applikationer men materialets slitstyrka och dess exceptionella friktionsegenskaper gjorde att vi kände att det var väl spenderade resurser att utveckla och testa en lösning som minskar de traditionella problemen. Efter en utvecklings- och produkttestningsfas har  vi nu en lösning som verkligen fungerar och förutom att erbjuda montering med egen personal, kommer vi under sensommaren att lansera en serie monteringsfärdiga kit som kan monteras på kort tid med enkla verktyg.

– Jag var lite lätt skeptisk, det måste jag erkänna säger Roland Samuelsson vid Transport Invest i Göteborg AB som utför transporter av betong åt Swerock och Thomas Betong. – Jag hade ju sett materialet i några schaktfordon och var imponerad men betong sliter betydligt värre på utrustningen och fastnar snabbt, men efter snart ett års produkttester måste jag säga att min inledande skepticism har försvunnit. Jag spenderar mycket lite tid jämfört med tidigare för att göra rent i tratt och ”slisk” och jämfört med en traditionell slitplåt syns knappt något slitage på Quicksilver linern ännu.

– Quicksilver linern har överträffat våra redan högt ställda förväntningar i detta fall och behovet av att använda exempelvis formolja för att undvika att betongen fastnar har mer eller mindre försvunnit. Linerns låga friktion har väsentligen minskat rengöringstiden vilket är positivt både för arbetsmiljö och fordonens nyttjandegrad, avslutar Stefan Strömstedt.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se