Mer sågbart ger högre utbyte

sveaskog_lastbil

Efterfrågan på klena timmersortiment ökar, med en lägre andel massaved, mer sågbart timmer och ett högre virkesvärde som resultat.

Ett nära samarbete med kunden ligger till grund för Sveaskogs målsättning att höja andelen sågbart klentimmer och därmed bredda råvarubasen och maximera värdet på det klenare virket. Olika trädslag används sedan till olika produkter som sorteras på skilda sätt.

– Vi följer alltid upp och analyserar hur kundens behov matchas mot hur våra träd ser ut, förklarar Mats Tegmyr, kundansvarig på Sveaskog i Mellansverige.

Nytt är att Sveaskogs personal även gör en produktkalkyl för respektive sortiment, vilket innebär att tillverkningskostnaden specificeras utifrån faktorer som var trädet växer samt längd och diameter för varje bit som apteras.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se