Entreprenad Live Göteborg flyttas till september

Entreprenad Live som planerats att genomföras i Göteborg 20-22 maj på Säve depå flyttas nu till 9-11 september. Samtidigt flyttas mässan som skulle arrangerats den 16-18 september på Ring Knutstorp till 15-17 september 2022. Det skriver det arrangerande företaget Live Business Media Group på Entreprenad Live:s hemsida.

Nu återvänder Entreprenad Live den 9–11 september 2021. Platsen är densamma som 2018, Säve depå i Göteborg, men området är utvecklat, större och bättre.

– Vi trodde i det längsta att situationen skulle förändras och att vi skulle kunna arrangera mässan i maj. Tyvärr upplever vi, som många andra, att så inte är fallet. Med nuvarande restriktioner får vi inte arrangera mässan och det finns ännu inga besked om lättnader, skriver arrangörerna i ett mejl till utställarna.

Den 14 januari meddelade även Maskin-expo som arrangerar maskinmässor på Stoxa strax utanför Arlanda, att man ställer in mässan som skulle arrangerats i maj i år.

I tv-programmet Agenda den 4 oktober sa FHM:s generaldirektör Johan Carlsson att åtgärderna och restrektionerna mot coronaspridning troligen ligger kvar åtminstone ett år framåt.

Det innebär att restrektionerna mot allmänna sammankomster med max 8 personer kommer ligga kvar ända till senhösten och att inga branschmässor kommer kunna arrangeras under denna period. Så det återstår att se om det går att arrangera en maskinmässa i september.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se