Eldrivna maskiner från OP System

821_Elhybrid_SHP_0274

OP System som är svensk generalagent för Sennebogen och Doppstadts materialhanterare lanserar nu ett komplett program med elektrifierade maskiner.

Intensiteten av energin är mycket högre med el än med diesel, vilket gör att man kan spara ända upp till 50 procent. Sennebogen räknar att deras eldrivna materialhanterare har en energiåtgång som endast är 32 procent av motoreffekten. (Exempel: motorkapacitet 90kW = energiåtgång 29kW)

Servicekostnaderna blir lägre på grund av glesare serviceintervall Man kan också räkna med en längre livslängd på en elmaskin. Avsaknad av vibrationer skonar såväl motor som hydraulik och mekanik. Sedan har vi tillgängligheten.

Man slipper stopp för olje och bränslepåfyllnad och maskinen kan köras dygnet runt. Därutöver finns det vinster av det icke ekonomiska slaget: Förbättrad arbetsmiljö. Inga vibrationer, avsevärt lägre ljudnivå och inga utsläpp vilket även gör maskinerna lämpliga för arbete inomhus.

I stort sett hela Sennebogens sortiment från 17 ton till 165 ton finns med eldrift och/eller som plug-in hybrider. I den senare har man en så kallad powerpack-enhet för dieseldrift, när det finns behov av att koppla loss sig från elen för en längre förflyttning.

I Doppstatdts sortiment finns eldrivna, stationära maskiner för områden som krossning, siktning, flisning, blandning, separering, sortering m m.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se