Effektivare skotning med kranspetsstyrning

skogsforsk

Skogsbrukselever som använder kranspetsstyrning kör effektivare, rör mindre på spakarna och upplever lägre mental belastning än de som kör skotarkran med vanliga spakar.

Resultaten bekräftar tidigare resultat från Skogforsk, som visar att kranspetsstyrning ger effektivare och mindre påfrestande skotningsarbete.

– Eftersom eleverna som började med kranspetsstyrning inte blev lika trötta, tror vi dessutom att de hade mer mentala resurser över till att förstå och lära in andra aspekter av skotningsarbetet, säger Martin Englund som ledde studien.

Eleverna fick också byta metod med varandra. Det gav inga problem för de som bytte till kranspetsstyrning – det gav istället positiva effekter. Men att byta från kranspetsstyrning till vanliga spakar var svårare.

Traditionellt styrs kranens rörelser genom att föraren reglerar varje enskild krandel. Vid kranspetsstyrning räcker det att föraren anger vilken rörelseriktning kranspetsen ska ha, resten sköts med automatik av maskinens mjukvara.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se