Skogssällskapets Skogsindex: Splittrad marknad

skogsfasighet

Marknaden är splittrad med virkespriser som står still, och fastighetspriser som stiger från Mälardalen och söderut. Om något ska ändra bilden så är det sannolikt faktorer i omvärlden, som blivande president Trumps handels- och importpolitik och EU:s inre marknad och eventuellt stigande räntor, menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Priserna på virkesmarknaden och priserna på skogsfastigheter bestämmer Skogsindex. Och just nu står virkesmarknaden stilla med oförändrade nivåer, medan fastighetsmarknaden från Mälardalen och söderut pekar svagt uppåt. Det är bilden i korthet så som Skogssällskapets fastighetskonsult Ulrik Abelson ser den.

”Generellt tror jag att köparna i dag testar säljarnas priskänslighet”. Ulrik Abelsson, Skogsällskaps fastighetsexpert.

Inte särskilt förvånande – och som vanligt – går bra objekt snabbt. Efter sådana är efterfrågan god, och priserna ofta i nivå med, eller bättre, än säljarnas förväntningar. Udda objekt, objekt med sämre arrondering, mindre gynnsam åldersfördelning och liknande kan ta lång tid att sälja.

– Som alltid är det också större efterfrågan och högre priser nära de större städerna, säger Ulrik Abelson. I djupaste Småland och i Norrlands inland är marknaden mera trög.

Trots god efterfrågan och höga priser i stora delar av landet, menar Ulrik Abelson att marknaden är splittrad.

– Ja splittrad, och i vissa regioner känns den tunn. Köpare finns, men inte fler än två, upp till fem på de bra objekten. På sämre objekt är det färre spekulanter, och då säljs ibland fastigheter under utropspris. Generellt tror jag att köparna i dag testar säljarnas priskänslighet mer.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se