Digital manometer för hydraulik


Nu utökar Hydroscand sortimentet av mätutrustning för hydraulik men en ny digital manometer.

Hydroscand lanserar nu en digital manometer som klarar att lagra tidigare värden och är lämplig för att diagnostisera såväl stationära som mobila applikationer.

Hydroscand manometer visar verkligt värde samtidigt som den visar min- och max-värden i displayen med noggrannhetsklass 0,5 FSO. Den är även svivlande i anslutningen.

Minnet för min- och max-värdet uppdateras löpande och skriver automatiskt över tidigare värden. Samplingshastigheten ligger på 10 millisekunder (100 mätvärden / sekund) för mätning av dynamiska trycktoppar.

Den integrerade så kallade dataloggaren sparar tidigare uppmätt data och har ett lagringsutrymme på 8 GB. Informationen kan sedan på ett enkelt sätt, utan speciell programvara, exporteras ut via Micro-USB som en .csv-fil.

– Med en digital tryckmätare är det enkelt att löpande ta reda på hur systemet mår och säkerställa att det inte finns några effektförluster som måste åtgärdas, säger Michael Rudén, försäljningsansvarig för högtrycksprodukter på Hydroscand.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se