Caterpillars globala försäljning ökar

gruvtruck_lastare

Caterpillars rörelseresultat blev 2,2 miljarder dollar för det andra kvartalet, en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2018. Vinstmarginalen var 15,3 procent (15,5).

Försäljningen uppgick titt 14,4 miljarder dollar i det andra kvartalet. En ökning med 3 procent. Förbättringen berodde främst på prishöjningar och ökad försäljningsvolym drivet av bättre efterfrågan på företagets produkter.

Divisionen ” Construction industries” totala försäljning uppgick till 6,5 miljarder kronor under det andra kvartalet, en ökning med 5 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningen ökade främst på grund av gynnsam effekt av återförsäjarnas ökande lager.

Divisionens resultat var rekordhöga 1,2 miljarder dollar under det andra kvartalet, en ökning med 8 procent jämfört med 1,2 miljarder dollar under andra kvartalet 2018.

Caterpillar förutspår en svag försäljningstillväxt under helåret 2019, vilket förutsätter en återhämtning inom olje- och gasindustrin i slutet av året

– Försäljningen och intäkterna ökade detta kvartal, inklusive rekordresultat från entreprenadmaskinsidan, vilket återspeglar vår starka konkurrensläge globalt, sa Jim Umpleby i vd-ordet.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se