Innovativa Vimek vill växa

Vimek 404 Duo är en kombinerad, beståndsgående maskin som enkelt skiftas mellan en skördare och skotare. Ett bra exempel på Vimeks innovationsförmåga. Foto: Per Eriksson
Vimek 404 Duo är en ny kombinerad, beståndsgående skogsmaskin som enkelt skiftas mellan en skördare och skotare. Ett bra exempel på Vimeks innovationsförmåga. Foto: Per Eriksson

Vimeks historia började redan 1907. Ursprunget består av olika inriktningar, men med några gemensamma nämnare: industri, teknik och en vilja att utvecklas.

Under åren har Vimek tillverkat en mängd innovativa produkter. Under 1970-talet kom vedprocessorn G80 och i början av 1980-talet gallringsprocessorn G-30 som följdes av flertalet effektiva vedhanteringsmaskiner och den mer sofistikerade gallringsprocessorn TP 5-40. 1989 lanserades den första Vimek-skotaren Minimaster som serietillverkades i flertalet olika maskingenerationer.

För 25 år sedan, 1994, beslutades att företaget skulle fokusera enbart på skogsmaskiner. Ett historiskt vägval som lett fram till dagens Vimek. Det medförde att man idag är den tillverkare om har den längsta erfarenheten av, och en stor kunskapsbas om, kompakta skogsmaskiner.

– Vårt mål är att vara världsledande i kompaktklassen. Det betyder till exempel att vi ska erbjuda ett heltäckande modell­utbud, ett aktivt och komplett återförsäljarnät, erbjuda professionell service och support, stå för snabba leveranser av produkter och reservdelar, erbjuda utbildningar med mera, säger Johannes Nilsson, vd på Vimek.

Sedan årsskiftet är Stefan Asp Vimeks nya Area Sales Manager Sverige och ansvarar för att utveckla försäljningen i Sverige och Norge. Stefan Asp ären välkänd profil välkänd inom skogsbranschen och har närmare 40 års erfarenhet av skogsmaskinsförsäljning.

Målsättningen är tydlig. Att utveckla Vimeks koncept ännu mer och att öka försäljningen. Trycket från skogsägarna ökar allt mer.

En del av arbetet blir att stärka återförsäljarnätet.

– Vi kommer bland annat att lägga kraft vid att öka kunskaperna. Vi ska utbilda återförsäljarna utifrån ett helhetsperspektiv där vi visar både tekniken bakom, hur maskinerna används och hur bästa resultatet uppnås för både förare, skogsentreprenörer och skogsägare, säger Stefan Asp.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se