Byggkostnadsindex ökade med 2,8 procent

byggarbetsplats
Byggkostnadsindex för flerbostadshus i Sverige ökade 0,2 procent i februari jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år ökade byggkostnaderna 2,8 procent, efter 3,7 procent i januari.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent i februari jämfört med januari 2024 (steg 0,1 procent i januari 2024). Jämfört med februari 2023 steg Byggkostnadsindex med 2,8 procent (3,7 procent i januari 2024). Det visar statistik från SCB.

Statistiken angående utvecklingen den senaste månaden visar att Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan januari och februari i år. Ökningen berodde på att entreprenörernas kostnader och byggherrekostnaderna steg med 0,2 respektive 0,4 procent. De båda grupperna motsvarar 82 respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 2,4 procent. Vilket berodde på att kostnaderna för framförallt elkraft sjönk med 12,6 procent. Kostnaderna för dieselolja steg med 1,4 procent, Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna minskade med 0,4 respektive 0,1 procent, medan kostnaderna för löner var oförändrade.

Byggmaterialkostnaderna för entreprenörerna steg med 0,7 procent. Alla kostnader ökade något, förutom kostnaderna för trävaroror och golvmaterial som sjönk. Kostnaderna för järn och stål, inklusive armeringsjärn var det som steg mest.

Statistiken angående det senaste året visar att Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 2,8 procent mellan februari 2023 och februari i år. Det är den lägsta förändringen i årstakt sedan 2021. 

”Maskinkostnaderna och omkostnaderna gick ner med 0,4 respektive 0,1 procent, medan kostnaderna för löner var oförändrade.”

Entreprenörernas kostnader steg med 0,6 procent, vilket bidrog med 0,4 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 11,1 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 2,4 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på att räntekostnader steg med hela 17,9 procent.

Entreprenörernas kostnader för omkostnader och löner steg med 5,1 respektive 4,2 procent, medan kostnaderna för maskiner ökade med 1,6 procent mellan februari 2023 och februari 2024. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 24,9 procent. Inom denna grupp sjönk kostnaderna för elkraft och dieselolja med 60,3 respektive 19,6 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 1,4 procent mellan februari i fjol och februari i år. Kostnaderna för vitvaror och snickerier ökade mest. De gick upp med 8,6 respektive 6,0 procent. Kostnaderna för armeringsjärn sjönk med 6,7 procent mellan februari 2023 och februari 2024.

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se

Faktaruta byggkostnadsindex februari 2024