Boggilyft från Komatsu får ny funktion

 

 

Komatsu Forest 855 Trehörningsjö

Boggilyften är en  skotar-option som funnits i över 20 år och som är populär främst i södra Sverige och Tyskland. På kundernas begäran lanseras nu boggilyft även för Komatsu 855, denna gång med individuell boggilyft.

Boggilyft finns för skotarna Komatsu 835 och Komatsu 845 och ett viktigt användningsområde är vid körning på väg mellan olika avverkningsplatser. Ofta används kedjor som slirskydd men då dessa kan skada vägarna måste de plockas av inför varje hjulning mellan avverkningsobjekten. Då skotare i exempelvis södra Sverige gör någonstans mellan 70-80 maskinflyttningar per år blir det kostsamt att avsätta så mycket tid för att ta av och på kedjor. Med boggilyften är det möjligt att lägga kedjorna på det bakre av framboggins hjul och enkelt lyfta upp det hjulparet under transport

När boggilyften nu lanseras som tillval på Komatsu 855 kommer den med en annan funktion: individuell boggilyft.

Den nya funktionen innebär att den högra och vänstra boggin kan styras individuellt, något som gör att skotaren får mycket bra framkomlighet vid hindertagning. Detta är viktigt i områden med täta gallringar och smala stickvägar där det krävs smidiga maskiner med bra terrängegenskaper, så som i södra Sverige och Tyskland.

Rent praktiskt fungerar det så att om skotaren kör på skrå längs en backe eller över ett hinder så kan föraren välja att trycka ner det bakre hjulet i framboggin på den sida som lutar neråt. Detta gör att lutningen till viss del kompenseras och att hytten förblir mer upprätt.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se