2016 rekordår för biodrivmedel

Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016.

Var fjärde liter diesel var biodiesel, och totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

– Siffrorna innebär att Sverige är bäst i Europa när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Globalt är det sannolikt bara Brasilien som kommit längre än Sverige i omställningen bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd av olika biobaserade råvaror. Dessutom har Sverige en omfattande användning av rapsdiesel. Också andelen biogas i fordonsgas har ökat och låg på rekordnivå 2016 med 83 procent. Användningen av etanol har däremot minskat.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se