Bauma flyttas till oktober 2022

Bauma – Världens största mässa alla kategorier flyttas från april 2022 till oktober 2022.

Bauma skjuts upp till hösten 2022. Detta är resultatet av många diskussioner mellan arrangörerna, utställare och en rådgivande nämnd. Nytt datum är 24-30 oktober 2022.

Med tanke på se långa planeringstiderna för utställare och arrangörerna för Bauma, som är världens största mässa, måste beslutet fattas nu. Detta ska ge utställare och besökare en bättre planeringsbas för att förbereda den kommande Bauma-mässan.

Utsprungligen skulle Bauma arrangeras den 4 till 10 april 2022. Trots pandemin har bokningsnivån varit hög skriver Bauma i ett pressmeddelande. Men i många diskussioner med utställarna insåg man att aprildatumet innebar för mycket osäkerhet med tanke på pandemin. 

Den rådande uppfattningenär att det för närvarande är svårt att bedöma om när resor över hela världen är möjliga – vilket är avgörande för mässans framgång som hade 620.000 besökare när den arrangerades 2019.

Särskilt de stora globala utställarna, som förväntar sig att kunder från hela världen besöker Bauma och gör stora investeringar i monterkonstruktion, logistik och hotellkapacitet, förespråkade en uppskjutning. 

De såg den avgörande fördelen med mässan – nämligen att samla hela branschen och vara ett nav för alla marknader, vilket skulle äventyras om datumet i april skulle följas.

– Beslutet att skjuta upp Bauma var naturligtvis inte enkelt. Men vi var tvungna att göra det nu innan utställarna började planera sitt deltagande i mässan och göra motsvarande investeringar, säger Klaus Dittrich, ordförande och vd för Messe München.

Trots vaccinationskampanjen som har inletts runt om i världen, är det ännu inte möjligt att förutsäga när pandemin till stor del kommer att vara under kontroll och obegränsade resor över hela världen kommer att vara möjliga igen. Detta gör det svårt att planera och beräkna deltagandet för både utställare och besökare, skriver arrngörerna i ett pressmeddelande.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se