Återvätning av utdikade våtmarker

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att återväta utdikade våtmarker. Uppdraget är treårigt. Foto: Per Eriksson

Regeringen har beslutat om att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att återväta utdikade våtmarker för att utsläppen av växhusgaser ska minska.

Bakgrunden till uppdraget är utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid som visade på en potential för återvätning av dikade torvmarker som en kompletterande åtgärd för att nå Sveriges klimatmål.

Skogsstyrelsen har själva tagit initioativ för att bygga kompetensen och testat olika metoder för tt plugga igen diken.

Med regeringens uppdrag kan verksamheten skalas upp.

– Dikade våtmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som personbilstransporterna. Tack vare Skogsstyrelsens kompetens på området har vi bra chanser att få till lyckade åtgärder för att minska utsläppen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget till Skogsstyrelsen är treårigt. För 2021 får Skogsstyrelsen använda högst 50 miljoner kronor, för 2022 högst 70 miljoner och för 2023 högst 49 miljoner.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se