Grot och tallolja fick grönt ljus i EU-parlamentet

_W5A0772

En majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet röstade på onsdagen för att grot och tallolja även i fortsättningen ska kunna definieras som förnybara bränslen. – Vi vann ALLT i omröstningen om förnyelsebar energi från skogen. Allt från svenska skogar accepteras som förnybart i Europa, twittrar svensk ledamoten Christofer Fjellner (M).

Parlamentets majoritet avvisade förslag om att begränsa vissa sortiment av biomassa, som stamved och stubbar. Majoriteten ställde sig också bakom ett system med riskvärdering när det gäller hållbarhetsvillkor för fasta biobränslen från skogen. Det innebär att vi kan tillämpa vår egen skogslagstiftning för att garantera att våra biobränslen inte har negativ miljöpåverkan.

I biobränslestriden har en majoritet i parlamentets miljöutskott inte velat räkna tallolja som biobränsle, vilket skulle blivit ett hårt slag mot de stora investeringar i talloljan som gjorts i Sverige. Dessutom fanns ett starkt stöd för att inte tillåta grot användas till framställning av biobränslen, skriver Upsala Nya Tidning.

Från svensk och finsk sida har mycket arbeta lagts på att övertyga framförallt britter och holländare om att skogsnäringen inte går ut på att göra sågtimmer till bränslen.

– Ända sedan förhandlingarna om reglerna om förnybart startade har skogen stått i centrum. Jag lyckades tidigt att få min egen partigrupp att inta en positiv hållning i skogsfrågorna. Samma sak gäller för grödobaserade drivmedel –  konventionella biodrivmedel. Tack vare en kompromiss mellan min partigrupp EPP och Socialdemokraternas och Liberalernas partigrupper behåller vi begränsningen av andelen grödobaserade biobränslen till sju procent, säger EU-parlamentarikern (M) Christofer Fjellner.

Centerns Fredrick Federley är också mycket nöjd. – Vi var uppriktigt oroliga för talloljan, men vi fick en bred uppslutning. Det har gått över förväntan på alla punkter, säger Fredrick Federley, EU-parlamentariker för Centerpartiet, i en kommentar.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvärlden.se