NCC är med och bygger ut Tvärbanan

Tvärbanans Kistagren sträcker sig mellan Ulvsunda och Helenelund och kommer att få tio nya hållplatser i tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. I anslutning till hållplatsen i Rissne har NCC fått i uppdrag att göra förberedande arbeten som innehåller tekniskt komplicerade moment.

Mer miljövarudeklarerat basmaterial hos NCC

NCC har arbetat med miljövarudeklarationer under ett antal år. Men nu intensifieras arbetet i takt med att allt fler viktiga kunder efterfrågar denna typ av livscykelbaserad och transparent information. Fokus ligger på ballast, asfalt och material inom grundläggning och armering – viktiga byggstenar i framtidens hållbara samhälle.

Prestigefullt arbetsmiljöpris till NCC

Det blev Team Ångström, NCC och Akademiska Hus i projektet Uppsala Universitets utbyggnad som rodde hem Håll Nollans arbetsmiljöpris 2020! Priset som delas ut för andra året uppmärksammar team som har gjort skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för bygg- och anläggningsbranschen – att alla ska komma hem friska och oskadda efter en arbetsdag.