NCC storsatsar på klimatförbättrad betong

På uppdrag av Helsingborgshem har NCC byggt 67 klimatsmarta hyresrätter i kvarteret Kungsörnen på Högasten i Helsingborg, fördelat på två åttavåningshus och två tvåvåningshus. Det är ett pilotprojekt för klimatsmart byggande och byggdes med nästan halverad CO2-påverkan under byggtiden.

NCC går nu över till enbart klimatförbättrad betong i samtliga svenska husbyggnadsprojekt.

Detta innebär sänkta koldioxidutsläpp från betonganvändningen om minst 10 procent, och enligt NCC blir det ett viktigt steg i företagets minskade klimatmässiga fotavtryck.

– Vi ser allt större efterfrågan på lösningar som minskar koldioxidutsläppen. För att kunna bidra positivt till samhällsutvecklingen behöver vi arbeta målmedvetet med flera olika initiativ. Genom beslutet att arbeta med klimatförbättrad betong i samtliga NCC:s husbyggnadsprojekt i Sverige tar vi ett steg närmare en ny miljöstandard för NCC och våra kunder, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

I klimatförbättrad betong optimeras sammansättningen för att reducera koldioxidutsläppen från betongen. Klimatförbättrad betong finns i tre olika steg där koldioxidutsläppet från betongen reduceras med 10, 25 respektive 40 procent. I dialog med kunden avgörs vilken av de tre nivåerna som används.

– Vi avslutade nyligen bostadsprojektet Kungsörnen i Helsingborg, ett pilotprojekt för hållbart byggande där vi bland annat har arbetat med klimatförbättrad betong och tillsammans med kunden lyckats reducera klimatavtrycket under byggtiden till närmare hälften mot jämförbart byggprojekt, säger Nilla Olsson.

NCC har arbetat med klimatförbättrad betong i ett flertal husbyggnadsprojekt genom åren och byggt upp kompetens och erfarenhet tillsammans med leverantörerna. Byggbranschens miljöpåverkan är stor och NCC som stor aktör har en viktig roll i omställningen mot ett mer miljömässigt hållbart byggande. en klimatförbättrade betongen är en del i NCC:s övergripande hållbarhetsarbete.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se