Ny rapport från NCC: Underhållsskulden kan dubblas till 45 miljarder kronor

Det skandinaviska vägnätet har försämrats under många år och underhållsskulden fortsätter att öka. Det skriver NCC i en rapport som man överlämnat till Trafikverket och politikerna i civilutskottet,

Idag, den 12 februari, lämnade bygg- och anläggningsföretaget NCC över en rapport till Trafikverket och riksdagspolitikerna i civilutskottet som beskriver skicket av landets vägnät och vad som kommer att krävas för att bygga bort underhållsskulden och samtidigt uppnå Sveriges klimatmål.

 – I NCC:s rapport konstateras att 30 procent av de statliga vägarna, 40 procent av vägarna i norra delen av Sverige och 25 procent av vägarna i södra Sverige är i dåligt eller i mycket dåligt skick. Om inte utvecklingen vänds riskerar vägarna att ytterligare försämras och underhållsskulden dubblas till hissnande 45 miljarder kronor.

– Det kommer krävas stora reinvesteringar för att komma till rätta med underhållsskulden men vi behöver också lyfta vikten av HUR vi ska planera, bygga och underhålla vägsystemet. För oss är det uppenbart; för att hantera både underhållsskulden och klimatkrisen behöver vi bygga och underhålla vårt vägsystem med lägre klimatpåverkan än vad vi gör idag, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef för NCC Industry.

– Det kommer krävas stora reinvesteringar för att komma till rätta med underhållsskulden men vi behöver också lyfta vikten av HUR vi ska planera, bygga och underhålla vägsystemet, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef för NCC Industry.

Enligt NCC:s rapport är investeringar, reinvesteringar och den årliga asfaltproduktionen det som behöver öka för att minska underhållsskulden. Samtidigt kommer underhållet även att leda till ett högre utsläpp av koldioxid, om inte myndigheter, regeringen och Sveriges kommuner vidtar rätt åtgärder.

I dagsläget står utsläppen från asfalt för cirka 0,7 procent av Skandinaviens totala CO2-utsläpp, vilket i stora drag motsvarar de totala årliga utsläppen från invånarna i städerna Roskilde, Ålesund och Helsingborg. För att ta itu med de undermåliga vägförhållanden behöver de skandinaviska länderna hitta en balans mellan att öka asfaltproduktionen för underhåll och samtidigt minimera asfaltrelaterade utsläpp.

– För att nå våra klimatmål måste alla göra sitt yttersta och alla sektorer måste göra sin del. Om Sverige vidtar rätt åtgärder vet vi att vi kan minska klimatpåverkan från underhållet av vägsystemet med upp till 50 procent till 2045. Men då måste vi hitta en balans mellan att öka asfaltproduktionen för underhåll och på samma gång minimera CO2- utsläppen, säger Grete Aspelund avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se