Nytt avtal ska ge tydligare ansvarsfördelning

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen och Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson undertecknar det nya ABAM 24-avtalet
Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen och Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson undertecknar det nya ABAM 24-avtalet.

Branschorganisationerna byggföretagen och Maskinentreprenörerna har kommit överens om ett nytt standardavtal för entreprenadbranschen. Resultatet förväntas bli fler skriftliga avtal, tydligare ansvarsfördelning och ett tydligare arbetsmiljöansvar.

DABAM 24 ska reglera de tillfällen en anläggningsmaskin hyrs med förare för att utföra arbete i en beställares entreprenad. (Eventuellt: enligt beställarens anvisningar).

– ABAM 24 är ett stort steg framåt då det minskar oklarheter. Genom kontraktsmallen får parterna tydlig och konkret vägledning om vad parterna behöver komma överens om i det enskilda avtalet och därmed onödiga tvister om vad som egentligen har avtalats förebyggas säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling på Maskinentreprenörerna.

Enligt parterna ge avtalet bra förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet då villkoren tydligt anger vem av parterna som ska göra vad innan och under kontraktstiden.

–Med det nya standardavtalet blir risken mindre att ansvar faller mellan stolarna, vilket kan bidra till att minska antalet olyckor och tillbud på arbetsplatser säger Erik Lindtorp, entreprenadjurist på Byggföretagen.

Genom enhetsliga grundvillkor med tydliga rutner och kravställningar förväntas det bli lättare att bedriva sunda affärer och leda till ett ökat ansvarstagande i alla led.

Avtalet kan även ge bra stöd till offentliga upphandlare på kommunal nivå som ofta upphandlar maskintjänster för tillfälliga insatser vid till exempel underhåll av VA-ledningar, fjärrvärme, halkbekämpning med mera.

Läs mer om nyheter inom Bygg & Anläggning.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se