Ny app för styrning av Lokotracks maskiner

Metsos nya app – Metso Remote IC används för fjärrkontroll och övervakning av krossnings- och sorteringsprocessen, och den kopplar trådlöst ihop alla Lokotrack-krossar och sorteringsverk i täkten.

Metso lanserar nu en ny mjukvaruapplikation som fått namnet Metso Remote IC. Den används för fjärrkontroll och övervakning av krossnings och sorteringsprocessen, och den kopplar trådlöst ihop alla Lokotrack-krossar och sorteringsverk i täkten.

Med Metso Remote IC-appen kan operatören se alla Lokotrack  maskiner och deras huvudsakliga processparametrar med en enda instrumentpanel. Matar och krossinställningarna kan justeras på ett säkert sätt från grävmaskinens hytt och processens övergripande
synlighet gör att föraren kan justera matningen för en optimal produktionsnivå. I problemsituationer stoppar Remote IC automatiskt mataren, vilket förhindrar överbelastning. Den varnar också omedelbart och förklarar anledningen till avbrottet, vilket ska göra det snabbare att återuppta driften.

Med lägre risk för överbelastning kan processen köras närmare maximal kapacitet.

– En av nyckelfunktionerna hos Remote IC är att det inte finns något behov för föraren att lämna grävmaskinens hytt för att justera krossarna eller för att stoppa mataren i en översvämningssituation. Förmågan att kontrollera och övervaka kross- och siktningsprocessen från en enda applikation har en betydande inverkan på säkerheten och i slutändan processproduktiviteten säger Toni Peltomäki, direktör, automation, på Metsos Aggregates affärsområde.

Remote IC-appen kan användas av en person och ses av många. Alla på arbetsplatsen kan se de viktigaste processparametrarna och larm. Till exempel kan hjullastarföraren kvittera larmet och åtgärda problemet.

– Vi utvecklar ständigt våra produkter och digitala verktyg för att hjälpa våra kunder att förbättra sin produktivitet. Remote IC ökar inte bara produktiviteten och säkerheten i anläggningen, utan det kan också positivt påverka de anställdas upplevelse och hjälpa till att attrahera ny kvalificerad arbetskraft, säger Renaud Lapointe, Senior Vice President på Metsos affärsområde Aggregates.

Metso Remote IC-appen kan användas på Android-surfplatta eller mobiltelefon. Den finns för alla nya Lokotrack-modeller och kan även installeras som en eftermontering på alla modeller som har den senaste Metso Metrics installerad. Metso Metrics är en molnbaserad tjänst för prestandainformation i realtid, underhållsplanering och flotthantering som fungerar som ett fjärrövervakningsverktyg.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se