Volvo utvecklar autonoma dumprar för dagbrott

Volvo Autonomous Solutions och den multinationella cementkoncernen Holcim går samman för att tillsammans testa och utveckla användandet av självkörande eldrivna dumprar för dagbrott. Foto: Volvo Autonomous Solutions.

Volvo Autonomous Solutions och det schweiziska betongföretaget Holcim går samman för att gemensamt testa och vidareutveckla självkörande dumprar för användning i Holcims dagbrott.

Holcims kalkstensbrott Gabenchopf i Siggenthal ett par mil norr om Zürich har valts som plats för projektet. De batterielektriska dumprarna som nu testas ska enligt Volvo, tydligt markera nästa steg för branschen.

De är inte bara tystare och bättre för miljön än dieseldrivna maskiner, utan även säkrare och samtidigt är den första CE-certifierade elektriska och autonoma transportlösningen för dagbrott och cementindustrin.

– Vårt gemensamma projekt med Holcim demonstrerar en hållbar transportlösning som är kommersiellt gångbar och kombinerar den senaste tekniken inom digital kommunikation, automation och elektrifiering. Tack vare starkt samarbete mellan två dedikerade företag har vi möjligheten att tillsammans presentera en hållbar framtid genom att implementera vår lösning i en verklig miljö. säger Nils Jaeger, vd för Volvo Autonomous Solutions. 

– Tack vare starkt samarbete mellan två dedikerade företag har vi möjligheten att tillsammans presentera en hållbar framtid genom att implementera vår lösning i en verklig miljö. säger Nils Jaeger, vd för Volvo Autonomous Solutions. 

För multinationella byggmaterialtillverkaren Holcim med verksamhet i cirka 70 länder spelar logistik en viktig roll i det globala arbetet med att minska klimatavtrycken. Holcim har sedan 2019 drivit samtliga sina anläggningar med förnyelsebar energi och använder uteslutande ”grön” energi för sina eldrivna fordon, däribland elektriska betonglastbilar som redan är i bruk.

– Vårt deltagande i projektet representerar ytterligare ett steg mot att nå våra hållbarhetsmål. Vi letar efter lösningar som kombinerar innovation och miljömedvetenhet och vi investerar kontinuerligt i åtgärder som minskar vårt globala CO2-avtryck för att säkerställa en hållbar framtid, Simon Kronenberg, vd för Holcim Schweiz och Italien.

Testerna och den troliga implementeringen av de elektriska dumprarna i dagbrottet är en del av Holcims digitaliseringsprojekt ”Plants of Tomorrow”. Andra delar av projektet är pågående tester med robotar och AI genom hela produktionsprocessen för at utveckla nya lösningar och därmed skapa säkrare, effektivare och mer miljömässigt hållbar cementproduktion.

– Volvos ambition är inget mindre än att ta framtidens infrastruktur och transportlösningar till våra kunder på ett kommersiellt gångbart sätt, det här projektet tillsammans med Holcim representerar nästa steg på den resan, säger Nils Jaeger avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se