Volvo säljer asfaltläggarverksamheten

Volvo Construction Equipment har nått en överenskommelse om att Ammann ska förvärva asfaltsläggarverksamheten ABG från Volvo CE inklusive ABG Hameln i Tyskland. Ammann Group har för avsikt att utöka sin verksamhet och investera inom asfaltläggare.

Som ett resultat av den planerade transaktionen kommer Volvokoncernens rörelseresultat att påverkas negativt med cirka 650 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2023.

Avyttringen ABG Paver produktions- och teknikcenter i Hameln, Tyskland och kommer att säkerställa tillgången till sortimentet och fullt stöd genom Ammann Groups distributionskanaler och utvalda Volvo CE-återförsäljare.

• Volvo CE och Ammann Group ser detta som det bästa sättet att upprätthålla och utveckla det sedan länge etablerade ABG-arvet inom utläggarbranschen för relevanta kunder, återförsäljare, leverantörer och anställda.

• Som en konsekvens av avyttringen kommer produktionen av Volvo CE packningsutrustning i Hameln att fasas ut med tiden.

– Avtalet kommer att gynna båda företagen genom att stärka produktportföljen och distributionsnätverket för Ammann Group, samtidigt som Volvo CE kan fortsätta fokusera på att utveckla hållbara lösningar och framtida teknologier och tjänster, i linje med företagets strategiska inriktning, skriver Volvo CE i ett pressmeddelande.

Ammann Group är en schweizisk-baserad, familjeägd, världsledande leverantör av maskiner och tjänster till byggindustrin med kärnexpertis inom vägbyggnad och transportinfrastruktur, som de avser att utveckla ytterligare genom ABG Paver-verksamhetsexpansion.

År 2022 hade ABG asfaltläggare intäkter på 1.100 miljoner kronor. Som en del av avyttringsprocessen kommer cirka 400 personer att flytta från Volvo CE för att ansluta sig till Ammann Group.

Kunderna kommer även fortsättningsvis att ha tillgång till ABG Paving-sortimentet, såväl som eftermarknad och andra tjänster, genom Ammann Groups återförsäljarnätverk och några utvalda Volvo CE-återförsäljare.

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden och samråd med företagsråd och förväntas avslutas under första halvåret 2024.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se