Virkeslagren minskar

virkeslager

De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 6,4 miljoner m³f ub per den 31 december 2017. Det är en minskning med 19 procent jämfört med året innan.

Lagren av massaved uppgick till 1,88 miljoner m³f ub vilket är 34 procent mindre än samma tid förra året.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 2,7 miljoner m³f ub. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en ökning med 4 procent. Lagren av barrsågtimmer var i stort sett på samma nivå som 2016 i hela landet förutom i virkesbalansområde 2 där lagret vid årsslutet 2017 var 27 procent större än samma tid 2016.

Lagren av massaved uppgick till totalt 2,9 miljoner m³f ub fördelat på 1,88 miljoner m3f ub tall-och barrmassaved, 0,47 miljoner m³f ub granmassaved och 0,58 miljoner m³f ub lövmassaved. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en minskning med totalt 34 procent. Minskningen har skett för samtliga sortiment och i samtliga virkesbalansområden.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 0,8 miljon m³f ub, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med samma tid 2016.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se