Unikt skogsinnehav i Jämtland till salu

Fastighetsmäklarföretaget Ludvig & Co har fått förtroendet av Ocke Ångsåg AB att ansvara för försäljningen av företagets 9.045 hektar stora skogsinnehav i västra Jämtland. Foto: Per Eriksson

Nu bjuds skogsinnehavet i det anrika företaget Ocke Ångsåg AB ut till försäljning. Det handlar om 9.045 hektar bolagsskog i västra Jämtland där stora delar av fastigheterna utgörs av produktionsskogar medan andra delar håller fina natur- och rekreationsvärden. Av den totala ytan är 5.142 hektar produktiv skogsmark. 

– Vi är mycket glada att ha fått förtroendet att förmedla ännu ett sådant här stort och viktigt uppdrag. Försäljning av bolagsskog är komplext då det handlar om att hantera allt från förmedling till alla aspekter av juridik, skog, avtal, bankrelationer och bolagsfrågor från start till mål. Det är något vi med vår långa och breda erfarenhet blivit experter på. Därför är vi extra stolta att ha fått förtroendet, säger Peter Calderon, Affärsområdeschef på fastighetsmäklarbyrån Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Förutom produktiv skogsmark finns det på fastigheterna sällsynt goda fiskevatten. Allt med Jämtlands vackra fjällvärd som bakgrund. Dessutom tillhör exklusiv jakt på älg, ripa och annat vilt till skogsfastigheten, skriver Ludvig & Co i prospektet.

– Det här är en fantastisk möjlighet att förvärva stort innehav av bolagsskog med en unik mix. Skogen är välskött och är till största delen högt producerande. Fastigheterna som vi förmedlar är en kombination av skogsproduktionsfastighet – samtidigt om det besitter andra värden som jakt, fiske, vacker natur och rekreation. Man kan säga att mixen på fastigheten är unik i sitt slag, säger Mikael Sillerström, fastighetsmäklare på Ludvig & Co. och ansvarig för förmedlingen av skogsfastigheten.

Skogsmarken ligger i ett aktiebolag och är fördelat på sju områden som kan säljas i delar eller som en helhet. Överlåtelsen sker genom köp av aktierna i Ocke Ångsåg AB.

– Försäljningen beräknas starta snarast och med måldatum under första delen av 2024, säger Jan Bertholdsson, Fastighetsmäklare som är en del av teamet som arbetar med förmedlingen.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 5.141 ha och har enligt skogsbruksplanerna ett virkesförråd om totalt 635.200 m³sk. Beräknad bonitet om 4,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning 81 procent gran, 17 procent björk och 2 procent tall. Skogsbeståndet har en hög andel äldre skog, där 60 procent av den produktiva skogsmarksarealen utgörs av skogsbestånd som är 100 år eller äldre. På resterande skogsmark är åldersfördelningen relativt jämn. Löpande tillväxt under planperioden beräknas till cirka 16.600 m³sk per år.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se