Norra Skog anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden

fjällnära skog
Sveriges Radio Ekot rapporterade i ett nyhetsinslag den 21 maj att fjällnära skog avverkas i rekordfart. Enligt Norra Skog riskerar påståendet attgravt misskreditera svenskt skogsbruk med felaktiga uppgifter. Foto: Per Eriksson

Den 21 maj rapporterade Sveriges Radio att fjällnära skog avverkas i rekordfart. Enligt skogsägarföreningen Norra Skog görs eftersom Ekots påstående riskerar att gravt misskreditera det svenska skogsbruket med vilseledande uppgifter och rena felaktigheter.

– Norra Skogs anmälan görs med motiveringen att begreppet ”rekordfart” i avverkningarna i sammanhanget är grovt osakligt, vilseledande och direkt felaktigt, skriver Norra Skog i ett pressmeddelande. Vidare i inslaget försöker man ge ytterligare trovärdighet åt det felaktiga påståendet genom att intervjua Naturskyddsföreningens Ulf von Sydow och miljöminister (L) Romina Pourmokhtari där ett budskap förmedlas att avverkningstakten i Sverige ökat kopplat till kriget i Ukraina.

”Norra Skogs anmälan görs med motiveringen att begreppet ”rekordfart” i avverkningarna i sammanhanget är grovt osakligt”

Enligt analyser av Skogsstyrelsens satellitbildsmaterial gällande trenden på avverkningsnivån sedan 2008 är det inte fråga om något rekord i avverkningarna i de fjällnära områdena, i synnerhet inte 2022/2023 då nivån var den lägsta under hela perioden. För Sverige som helhet var avverkningsnivån enligt Skogsstyrelsen 3 procent lägre 2023 jämfört med 2021.

Enligt Norra Skog görs anmälan eftersom Ekots påståenden i förlängningen riskerar att gravt misskreditera svenskt skogsbruk baserat på felaktiga och vilseledande uppgifter.

Här kan du läsa fler nyheter om skogsbruk

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se