Många byggnadsarbetare rapporterar inte farliga situationer

Årets Ramirentrapport visar att många byggnadsarbetare inte rapporterar in  farliga situationer.

Var femte person som arbetar inom byggsektorn rapporterar sällan eller aldrig in farliga situationer som skulle kunna orsaka olyckor på arbetsplatsen. Bara var tredje gör det alltid. Samtidigt uppger nästan var tionde byggnadsarbetare att deras arbetsplats inte känns helt säker. Framförallt är det stress och tajta tidsplaner som bidrar till detta. Det visar den färska Rairentrapporten.

Att öka rapporteringen av incidenter och sådant som skulle kunna orsaka olyckor, är en viktig pusselbit för att skapa en mer stabil säkerhetskultur för hela branschen. I veckan pågår Ramirents säkerhetsvecka, där stort fokus ligger på att få fler att identifiera och rapportera potentiellt farliga situationer eller arbetsmoment i den egna verksamheten.

Nästan var tionde byggarbetare (8 procent) tycker inte att deras arbetsplats känns helt säker. 22 procent menar att det finns en kultur som gör att man slarvar med säkerheten. Siffrorna bygger på Ramirentrapportens undersökning med 500 personer som jobbar inom byggbranschen.

”Att rapportera in incidenter eller farliga situationer är inte bara ett ansvar utan också en möjlighet”

Framför allt är det stress och tighta tidsplaner som gör att byggarbetsplatserna inte känns helt säkra. Det uppger varannan (52 procent) som svarat på undersökningen. Var tredje (33 procent) menar att det finns brist på kunskap kring säkerhet inom företaget och var fjärde (27 procent) att kollegorna inte följer säkerhetsreglerna. 23 procent svarar att de själva slarvar med skyddsutrustningen och 11 procent att de inte alltid följer säkerhetsreglerna.

– Att rapportera in incidenter eller farliga situationer är inte bara ett ansvar utan också en möjlighet. Här kan företagen hämta mycket information som bidrar till att bygga en säkrare arbetsplats. Och även om det primära målet är att förebygga personskador och olyckor, blir det även vägledande för att förbättra arbetsprocesser eller göra rätt inköp av skyddskläder och utrustning, säger Lisa Högberg, HSEQ-ansvarig* på Ramirent.

Att så många som var femte person som jobbar inom branschen sällan eller aldrig rapporterar in farliga situationer, eller att bara var tredje alltid gör det, påverkar inte bara de anställdas säkerhet, utan även företagets säkerhetskultur och produktivitet.

– För att skapa ett engagemang kring rapporteringen måste man som chef visa att man faktiskt använder sig av informationen som samlas in. 19 procent av de som deltagit i Ramirentrapportens undersökning, tycker inte att deras företag följer upp tillbud och olyckor. Här finns det helt klart en förbättringspotential, säger Lisa Högberg.

* HSEQ-ansvarig=chef för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

Här kan du läsa fler nyheter inom bygg- och anläggning

© Anläggningsvärlden 2024
info@anlaggningsvarlden.se