Topphammarborrning övervakas i realtid

sandvik_rock_pulse

RockPulse, är en ny teknik och produkt som introduceras av Sandvik Mining och Rock Technology, och är den första praktiska lösningen för övervakning i realtid av stress på verktygen vid topphammarborrning.

Produkten hade världspremiär på Borr & Spräng i Bålsta den 24 maj.

Systemet integreras direkt med borrmaskinen och dess styrsystem och kan användas för optimering av borrningsprocessen under varierande bergförhållanden.

– Detta bidrar också till att minska utmattningen i materialet hos borrverktygen. RockPulse erbjuder stor potential att förbättra den totala borrningsprestandan, med så mycket som fem procent, säger Fredrik Björk, produktchef på Sandvik Rock Tools.

För en lönsam bergborrning krävs balans mellan borrningskapacitet och kostnadseffektivitet. Medan en hög borrningskapacitet krävs för god prestanda, blir en överdriven effekt kontraproduktiv på grund av höga stressnivåer och slitage på borrverktygen. Optimering av utmattningen på verktygen och därmed livslängden på dem, är avgörande för en kostnadseffektiv borrning. Konventionell borrteknik har gjort det här endast på indirekta resultatindikatorer, såsom slagverk eller matningstryck.

”RockPulse är en verkligt banbrytande lösning. Operatören får nästan ett sjätte sinne”, Fredrik Björk, produktspecialist på Sandvik Rock Tools

RockPulse analyserar varje kolvslag i realtid för att extrahera data på stressnivån hos verktygen. Detta gör det möjligt för operatören att optimera borrningskapaciteten och minimera ineffektiv användning av slagenergin. Stressvågorna som skapas av kolvslagen mäts kontinuerligt med sensorteknik utvecklad och patenterad av Sandvik. Systemet består av en Sandvik nackadapter och en robust kontaktlös sensor inuti borrmaskinen. Stressvågssignaler som fångas av sensorn analyseras i Sandvik SICA-styrsystemet som finn i borriggen. Systemet är tillgängligt för borriggar i nya Ranger DXi-serien och RD920-serien borrmaskiner.

– Våra test från verkliga förhållanden visar en ökning med fem procent i genomsnittlig penetrationsgrad, även om slagkraften minskade med fyra procent. Borroperatörerna har dessutom kommenterat att RockPulse hjälper dem att optimera intervallerna för slipning av borrkronor och därigenom öka effektiviteten och produktiviteten, säger Jarno Viitaniemi, Product Manager Surface Drilling på Sandvik Mining and Rock Technology.

RockPulse användargränssnitt visualiserar och larmar utifrån tre nyckelparametrar: gensvaret från borrkronan, verktygsbelastningen och matningsnivån. Gensvaret från borrkronan bidrar till att minimera belastningen på verktygen genom att ange hur mycket av effektenergin som används för att bryta berg och hur mycket som reflekteras tillbaka till borrsträngen. Indikatorn för belastningen på verktygen visar dragspänningarna som påverkar borrsträngen, vilket hjälper till att undvika undermatning i dåligt berg och överdrivet slitage på borrverktygen. Indikatorn för matningsnivån visar om borrningen görs inom det angivna matningsområdet – en nyckelparameter för utmärkt hålkvalitet och lång livslängd.

– Jag inser att detta är ett modigt uttalande, men vi tror att RockPulse är en verkligt banbrytande lösning som markerar början på en ny era inom topphammarborrning Operatören får ett sjätte sinne, avslutar Fredrik Björk.

Fredrik Björk, produktspecialist på Sandvik Rock Tools. Foto: Per Eriksson.
Fredrik Björk, produktspecialist på Sandvik Rock Tools. Foto: Per Eriksson.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se