Sveriges Byggindustrier: Rätt att trappa av investeringsstödet

_W5A2837

Riksdagens beslut att släppa fram Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 innebär att investeringsstödet för nyproduktion av hyresrätter trappas av. Sveriges Byggindustrier välkomnar beskedet.

– Byggsubventioner stör marknaden och skapar osäkerhet. Fördelningspolitiskt har det inte heller haft önskvärd effekt. Boende i husen har en disponibel inkomst väl över hyresgäster i både de aktuella kommunerna och riket som helhet, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Däremot sätter ett avvecklat investeringsstöd ännu mer fokus på behovet av breda blocköverskridande bostadssamtal och långsiktiga spelregler för bostadsbyggandet.

– Det behövs en bostadspolitik med fler riktade stöd på individnivå. Det gäller alltifrån en översyn av bostadsbidragen till ett subventionerat bospar för unga vuxna, säger Anna Broman.

Budgeten för investeringsstödet har legat på 11,3 miljarder kronor 2016–2019. Det beslut som fattats kring investeringsstödet innebär att stödet successivt trappas av. Exakt utformning av avtrappningen kommer att hanteras av Boverket.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se

 Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier. Foto: Sveriges Byggindustrier.
Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier. Foto: Sveriges Byggindustrier.