Mer sopsaltning i Stockholm

sopsaltning

Sopsaltning är en relativt ny typ av halkbekämpning som cyklister länge har efterfrågat. Nu i vinter ska det bli ännu lättare att cykla i Stockholm när Trafikverket använder den lite dyrare men mycket effektivare metoden på ännu fler cykelstråk.

När den första snön nu lägger sig kommer Trafikverket att sopsalta ännu fler cykelsträckor än tidigare i Stockholm. Nya sträckor för i år är Handen–Sickla på väg 260 och Skurubron på väg 222.Sedan tidigare används metoden på bland annat cykelvägar längs Huddingevägen, Märstastråket, Sicklavägen och vid Stockholms universitet.

Sopsaltning är en halkbekämpning som innebär att snö och is först borstas bort från cykelbanan. Därefter sprids en saltlösning ut som hindrar att vägytan fryser på nytt. På ytor som sopsaltats blir det nästintill barkmarksförhållanden. Dessutom hålls cykelvägarna fria från grus och sand, vilket annars är en vanlig orsak till olyckor.

– Sopsaltning är en lite kostsammare metod, men resultatet blir så bra att vi prioriterar den kostnaden. En cykelväg som är sopsaltad leder till både ökad säkerhet och bättre framkomlighet för cyklisterna. Skurubron har tidigare inte sopsaltats, eftersom maskinen varit för tung för bron, men nu har entreprenörerna skaffat en lättare maskin som även går att köra på bron, säger Mikael Lindell, projektledare på underhåll på Trafikverket.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se