Sverige och Frankrike fördjupar samarbetet i skogen

Sverige förjupar skogssamarbetet med Frankrike. Samarbetet ska bland annat inkudera EU-politik, bioekonomi, klimatanpasssning, skogsskador och forskning. Foto: Per Eriksson

Den 23 oktober kom Sverige och Frankrike överens om en avsiktsförklaring om fördjupat skogssamarbete som lyfter vikten av skogsbruk och en konkurrenskraftig skogsnäring.

– För Sverige är det viktigt att främja en hållbar växande bioekonomi. Regeringen prioriterar därför att det svenska skogsbruket inte begränsas utan fullt ut kan bidra till att uppnå klimatmålen, samt till jobb och tillväxt i hela landet. Ett samarbete med Frankrike i skogsbruksfrågor är ett viktigt steg för att inom Europa främja ett ramverk med regler och näringslivsvillkor som är gynnsamma för en konkurrenskraftig skogsnäring, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Enligt ett pressmeddelande från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet syftar avsiktsförklaringen till att främja ett hållbart skogsbruk och skogsbrukets och skogsindustrins strategiska roll som en del av bioekonomin i den fortsatta omställningen till en grön fossilfri ekonomi. Samarbetsområdena ska bland annat inkludera EU-politik, bioekonomi, klimatanpassning, skogsskador och forskning.

– I avsiktsförklaringen betonar vi också att EU behöver erkänna och respektera att ländernas förutsättningar ser olika ut, med olika typer av skogar och skogsbruk. Min tydliga förhoppning är att vi genom detta samarbete kan stärka våra påverkansmöjligheter inför framtida beslut, säger Peter Kullgren, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se