Volvo CE: viktigt med originalfilter

Filter är en av de viktigaste delarna i en anläggningsmaskin. De ska rena vätskor och luft från smuts och föroreningar. Effektiva filter ska garantera att maskinens funktioner och säkerhet bibehålls. Foto: Volvo CE, pressbild.

Valet av filter i anläggningsmaskiner skulle vara lätt om kopior var lika bra som original. Enligt Volvo CE är det inte så som menar att välja bort originalfilter därför kan bli en mycket dyrbar chansning.

– Man kan se Volvo original filter som en billig försäkring som skyddar såväl maskinen och maskinens lönsamhet som förarens hälsa, säger Linn Nielsen, produktchef för filter på Volvo Construction Equipment.

Filter är en av de viktigaste delarna i en anläggningsmaskin. De ska rena vätskor och luft från smuts och föroreningar. Effektiva filter ska garantera att maskinens funktioner och säkerhet bibehålls.

Enligt Volvo CE förbättras både maskinens säkerhet och ekonomi. Och rätt filter är de som byggts efter Volvos specifikationer: som klarar kraven på allt längre serviceintervaller, som karar kyla, värme och regn, som klarar skakningar och vibrationer samtidigt som vätskornas tryck och temperatur varierar.

– Volvo original filter har utvecklats för Volvos maskiner och maskinernas hela system. Det har inte icke original. Resultatet blir extra tydligt när man jämför filtrens funktion på tre viktiga områden, säger Linn Nielsen.

Effektivitet: Små partiklar kan skada motorn och orsaka onödigt slitage samt riskerar förarens hälsa om de kommer in i hytten. I en smutsig och dammig miljö, som är den naturliga för anläggningsmaskiner, skyddar Volvo original filter bättre än något annat.

Kapacitet: En hög kapacitet garanterar att filtret fungerar maximalt under hela serviceperioden. Testerna visar att Volvo original filter klarar kraven drygt dubbelt så länge jämfört med icke original.

Tryckfall: När vätska eller luft passerar ett filter, uppstår det ett motstånd som kallas för tryckfall. Det är önskvärt att tryckfallet ska vara så litet som möjligt. Volvo original ger minimalt tryckfall, vilket spar bränsle och minimerar slitage med bibehållen prestanda.

– Det svåra är att kombinera de här tre önskvärda egenskaperna, att de möts i en ”sweet spot”. Testerna visar att inga icke original är i närheten av det Volvo original filter presterar, säger Linn Nielsen och pekar på en fjärde viktig detalj. – Även byggkvaliteten på filtren skiljer mycket. Det syns ofta inte på utsidan, men ett tunt plåthölje som inte står emot rostangrepp samt med otäta fogar och filtermedia av låg kvalitet, kan orsaka stora och dyrbara skador.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se