SunPine och Wibax skriver nytt samarbetsavtal

Som ett led i SunPines fortsatta expansion har avtal tecknats tillsammans med Wibax om investeringar i ny lagringskapacitet.

En tank på 18 000 kubikmeter färdigställs vid SunPines anläggning i Piteå för lagring av tallolja och denna beräknas vara klar under första halvåret 2021.

Vidare fortsätter SunPine sin satsning på utökad lagringskapacitet i Norrköping. En ny tank för tallolja kommer att byggas och beräknas vara klar under sista kvartalet år 2021. Detta fördubblar lagerkapaciteten i Norrköping mot idag.
Vi förlänger även vårt nuvarande transportsamarbete med Wibax. Det är oerhört viktigt för oss med effektiva transportflöden och vi fortsätter jobba hållbart och att maximera returtransporterna.


– Vi är glada att tillsammans med Wibax möjliggöra utökad lagringskapacitet i samband med vår pågående investering för en ökad produktionsvolym, säger Linus Romfelt, Logistikchef på Sunpine.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se