Stort intresse för träbranschen

folkhav

Trä fortsätter att ta marknadsandelar som byggnadsmaterial och det växande intresset syntes också på branschorganisationen Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä som hölls den 13 november i Stockholm.

− Allt fler inser att det är både enkelt och hållbart att bygga med träkonstruktioner, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä.

Det var sammanlagt drygt 550 entreprenörer, platschefer, arbetsledare, entreprenadsingenjörer, konstruktörer, arkitekter och studenter som kom till Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä.

Arrangemanget som hölls i Stockholm den 13 november ingår i en serie med seminarier om träbyggande och den här gången var temat planering och montage av större träkonstruktioner.

− Alla seminarietillfällen har varit mycket välbesökta och jag kan konstatera att det finns ett stort intresse för att lära mer om att bygga i trä. Det innebär också att svensk träbyggnadsindustri tar marknadsandelar, med en prognosticerad fördubbling av omsättningen fram till 2025, säger Johan Fröbel.

Dagens tema belystes från flera olika håll. Ulla Alberts, vd på Murman Arkitekter AB, berättade om projekt som företaget nu arbetar med, bland annat kvarteret Eken i Mariestad och kvarteret Sergeanten i Visby.

− Vi har bara goda erfarenheter av att bygga i trä, även i vädermässigt utsatta miljöer, och det jag hör från de byggare vi jobbar med i trähusprojekten är att de aldrig vill bygga i något annat material, sa hon.

Deltagarna fick också lyssna på Åge Holmestad, projektutvecklare/seniorrådgivare på Moelven Limtre AS, och hans erfarenheter från montaget av Finansparken i Stavanger, ett av Europas största företagshus i limträ.

− För att sätta samman bygget användes 80 centimeter långa dyblar i trä. Det är en unik och hållbar metod på en så stor konstruktion och något som ställde mycket höga krav på precisionen i de prefabricerade limträelementen, sa Åge Holmestad.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se