Sveaskog deltar i test av förarlös skotare

_W5A3313

Vinnova och skogsbranschen satsar 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. Målet är att underlätta för förarna och på sikt att kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret.

– Med utvecklad teknik och stöd till förarna kommer de ha lättare att hålla en hög produktivitet i maskinerna. En av testmaskinerna finns i Luleå på LTU, som vi hoppas på att i närtid, få testa i skogarna i Norrbotten, säger Linnea Carlsson, teknikspecialist på Sveaskog.

Det finns en förhoppning om att självkörande och fjärrstyrda skogsmaskiner ska minska skaderisken för de anställda samt i förlängningen leda till en socialare miljö då de som styr maskinerna kan sitta och arbeta runtom i Sverige.

”När vi kommer till maskiner där vi inte behöver en hytt kommer vi att kunna bygga lättare maskiner.”, Linnéa Carlsson, teknikspecialist på Sveaskog.

– Arbetsmiljön för dagens maskinförare har flera utmaningar som kan lösas med förarlösa maskiner till exempel höga prestationskrav, helkroppsvibrationer och ensamarbete. Projektet kommer att jobba fram funktioner som i närtid kan avlasta dagens förare och på längre sikt användas i helt autonoma maskiner. När vi kommer till maskiner där vi inte behöver en hytt kommer vi att kunna bygga lättare maskiner som har en lägre markpåverkan, menar Linnea Carlsson.

Maskinerna ska själva planera sin körning, ta sig fram i terrängen och samtidigt skapa en säkerhetszon runt maskinen. När sensorstyrning och säkerhetssystem finns på plats kommer nästa steg: fjärrstyrning av skogsmaskinerna från kontoret.

Tanken är att utveckla ett system som gör att skogsmaskinerna på egen hand ska ta sig fram från virkesavlägget till den aktuella avverkningsplatsen där skogsarbetet ska utföras. Därefter kommer en operatör att ta över kontrollen via fjärrstyrning och på det sättet sköta arbetet som ska utföras. Projektet ska ta fram arbetsmetoder för hur detta ska fungera digitalt.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se

Linnéa Carlsson, teknikspecialist på Sveaskog. Foto: Sveaskog.
Linnéa Carlsson, teknikspecialist på Sveaskog. Foto: Sveaskog.