Stora problem med granbarkborre även i de norska skogarna

Enligt det norska Landbruksdirektoratet ökade fångsterna i granbarkborrefällorna i nästan alla län i år. Flera av de drabbade områdena utsattes för en storm som härjade i södra Norge 19 november 2021. Foto: Per Eriksson

Enligt det norska Landbruksdirektoratet har fångsterna av granbarkborre ökat i alla län med undantag för Vestfold och Norland. regionerna med särskilt höga angrepp är Akershus och Oslo, Buskerud och Oppland.

EI Buskerud, Hedmark och Telemark var fångsterna de högsta på 10-20 år, och i Oppland var fångsterna de högsta någonsin. Flera av områdena med stora angrepp är områden som drabbades av den namnlösa stormen som härjade den 19 november 2021 i främst södra Norge.

– Vi ser att det går några år mellan en stor incident som försvagar skogen, tills vi ser en ökning av barkborrebeståndet. De höga angreppstalen i år kan därför vara ett resultat av vindfällen från stormen 2021, säger Silje Stavdal, rådgivare på Landbruksdirektoratet.

Det visar Norsk institutt for bioøkonomi i sin senaste rapport om granbarkborren. Registreringen av fångsterna 2023 till våra egna analyser och tidigare observationer som tyder på ett fördröjningarna i skadeangreppen kan bli tre år. I så fall kan vi förvänta oss en angreppstopp 2025, tre år efter vindfällda träd blev tillgängliga för granbarkborrarna sommaren 2022. Vi vet att en del av det vindfällda virket har haft rotkontakt och därmed blir kvar friskt även in i 2023, skriver Landbruksdirektoratet i ett pressmeddelande.

Sommaren 2023 började varm och torr i södra och östra Norge men slutade mycket fuktig och kall. Säsongsstarten var gynnsam för barkborrarna som troligen lyckades genomföra en generationsutveckling. Den blöta slutet av säsongen dämpade alltså troligen inte barkborrsbeståndet 2023.

– Många faktorer spelar roll för den fortsatta befolkningsutvecklingen, därför är det viktigt för skogsägare, kommuner och virkesköpare att bevaka skogen 2024 – särskilt i de drabbade områdena, säger Silje Stavdal. 

Jordbruksdirektoratet kommer också att uppmana skogsägarna att vara extra noga med riskvarningen säsongen 2024.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se