Stora fördelar men också utmaningar att bygga i trä

Våren 2015 stod 44 nya lägenheter klara vid Åsbovägen 12 och 14 i Fristad utanför Borås. Då hade det gått 24 år sedan den senaste nyproduktionen för det lilla allmännyttiga bostadsbolaget Fristadbostäder, Fribo. De två nya husen vid Åsbo-vägen har inte bara trästomme – träet är närvarande också i den cederspånklädda fasaden och i lägenheternas ytskikt där träet lämnats synligt.
Våren 2015 stod 44 nya lägenheter klara vid Åsbovägen 12 och 14 i Fristad utanför Borås. De två nya husen vid Åsbovägen har inte bara trästomme – träet är närvarande också i den cederspånklädda fasaden och i lägenheternas ytskikt där träet lämnats synligt.

Det finns många fördelar, men också vissa utmaningar, att bygga i trä. Det anser två av talarna under träbyggnadskonferensen Wood Building Summit som hålls i Skellefteå 7-8 november. – Kunskapen om trä som huvudsakligt byggmaterial hos både beställare och byggbranschen är en utmaning, säger Kjell-Ove Sethson, vd på Fristadbostäder.

Intresset för byggande i trä är stort, exemplen på byggnader allt fler och i vissa fall prisbelönta. Fristadbostäder AB, eller FRIBO som det också kallas, är helägt av Borås Stad och är det kommunala bostadsbolaget i den norra delen av kommunen. De har bland annat uppmärksammats och vunnit Borås stadsbyggnadspris för sina massivträhus i sex våningar med detaljer som cederspånklädda väggar och välvda tak.

Kjell-Ove Sethson är bolagets vd och han kommer till Wood Building Summit för att hålla ett föredrag med rubriken ”There’s no business on a dead planet”.

– Mitt föredrag på Wood Building Summit kommer sparka in öppna dörrar då det till stor del handlar om de klimatutmaningar mänskligheten står inför. Min poäng är Tänk globalt – agera lokalt. Vilket är det mest hållbara sättet att bygga och vilka material har minst klimatpåverkan? Det var frågor vi på FRIBO jobbade med och som ledde fram till nya bostäder på höjden med trä rakt igenom, säger han.

Han anser att det finns flera egenskaper som gör trä attraktivt och berättar att allt fler lever i städer de senaste århundradena samtidigt som människan levde på savanner under två miljoner år.

– Instinktivt drar sig människor till naturmaterial och miljöer som påminner om savannen. Det finns forskningsexempel på sjukhus där patienterna tillfrisknat snabbare när de fått vistas i miljöer med mycket naturmaterial. I det perspektivet blir det självklart för mig att trä skapar bra boendemiljöer, säger han.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se