Utbildning i infiltration

infiltration

Vatteninfo Sverige AB är ett associerat företag till Utvecklingscentrum för vatten (UCV) på Campus Roslagen i Norrtälje. Vatteninfo planerar nu att genomföra Diplomkursen Infiltrationslösningar för markentreprenörer den 27-28 november, start bägge dagarna kl 08 och avslutas kl 16.30.

Kursen vänder sig i första hand till entreprenörer som gräver i fastighet för att anlägga infiltration/markbädd för spillvatten (WC och BDT) dimensionerad för enskilda avlopp, det vill säga för under 50 personer.

Efter avslutad kurs får man ett intyg vilket ger deltagarna möjlighet att visa sin kompetens för fastighetsägare och beställare som planerar att anlita den som gått utbildningen. Kursen äger rum på Campus Roslagen i Norrtälje.

Länk till Vatteninfo.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se