Stora Enso och SMHI samarbetar om bärighet

_W5A1873

SMHI Timbr blir ett verktyg i Stora Ensos operativa produktion när Stora Enso och SMHI fördjupar samarbetet kring markbärighet. Stora Enso har sen en tid tillbaka testat SMHI Timbr och ser nu fram emot nästa steg.

Det är lärdomarna från testprojektet under sommaren och hösten som är utgångspunkten till det nya projektet som genomförs med en agil utvecklingsprocess, vilket innebär kontinuerlig dialog kring fortsatt utveckling.

– Vi har fått bra utfall i våra tester och ser verktyget som en viktig kugge i vårt framtida hållbarhetsarbete. SMHI Timbr kommer  ge oss värdefulla prognoser för skogsmarkens bärighet och göra att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt och att vi därigenom kan undvika körskador.

Resultaten från testperioden gör oss trygga i att fördjupa vårt samarbete med SMHI genom att sätta in verktyget Timbr i operativ produktion, säger Henrik Lenning, produktionschef på Stora Enso.

Den digitala tjänsten beräknar markbärighet. I markbärighetsindex kombineras SMHIs data med skoglig data till en digital tjänst som enkelt kan användas i planeringen av avverkning.

SMHI har tagit fram tjänsten utifrån skogsbranschens behov att minska markskador och bedriva ett effektivare och mer hållbart skogsbruk.

– För att säkerställa att vi utvecklar och utformar ny funktionalitet på rätt sätt arbetar vi alltid med agil produktutveckling på SMHI. I det här fallet kommer det innebära mycket kontakt med Stora Ensos produktionsledare, berättar Alexandra Birger Röör, chef för New Ventures och affärsområde skog på SMHI.

Nytt för det nu operativa projektet är att produkten ska användas skarpt i majoriteten av Stora Ensos produktion i Sverige. SMHI och Stora Enso har, under testperioden, identifierat och gemensamt prioriterat ett flertal nya funktioner som både lyfter SMHI Timbr och anpassar verktyget till Stora Ensos produktionsprocess.

En av de nya funktionerna är återkomsttider som visar hur ofta den prognostiserade markbärigheten förekommit under en längre tidsperiod.

– Vår egen metod för att minska markskador – ”Rätt metod” i kombination med SMHIs prognoser för markbärighet ger oss ännu bättre möjligheter att planera vår produktion. Även i områden med svåra markförutsättningar kan vi identifiera områden som har tillräckligt bra  förutsättningar och som vi kan bruka, säger Henrik Lenning.

© Anläggninhgsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se