Smart produkt för att lokalisera rörledningar

vermeer_V

Vermeer Viking introducerar ny metod för att lokalisera rör under mark. AML-piperadar är en ny metod att hitta och lokalisera plaströr och såklart järn- och betongrör under marken. Metoden får god respons av finska mätningsyrkesmän som utför det praktiska arbetet.

AML-piperadaren baserar sig på vetenskaplig forskning av hög nivå gällande produkter som använder ultrahöga radiofrekvenser (UHF) för att hitta skillnader i jordens densitet. Inom jordbyggnads- och infrabyggnads- branschen är det ofta arbetsamt att hitta gamla rörledningar och oftast vet man inte

noggrant var de ligger. AML-piperadar kommer med en lösning till problemet, man hittar effektivt med den både PVC- och PE-rör under marken. Produkten hittar i princip vad som helst som har tydliga kanter från t.o.m. 10 meters djup, beroende på jordart. Mitta AB skaffade AML+ piperadar i september till Seinäjoki enheten.

Vattenledningar och avloppsrör har grävts ner i decennier men man vet inte alltid var de ligger eller t.o.m. om de ens existerar.

– När vi fick information om AML-piperadaren, åkte vi till importören för att bekanta oss närmare med produkten. Produkten konstaterades fungera bra och vi gjorde ett investeringsbeslut att skaffa den, berättar Mittas mätningsanvarig, lantmäteriingenjör Sami Ylihärsilä.

Efter anskaffningen har Mitta gjort ett pilotprojekt med Vasa Vatten att lokalisera och mäta rör i Lillkyro. Till julen hade man lokaliserat 21 kilometer rör på stads- och glesbygdsområden från några meters djup; själva pilotprojektet kommer att omfatta 30 kilometer. Längsta enstaka sträckorna som blivit lokaliserade har varit några hundra meter och vattenledningar har lokaliserats t.o.m. halv kilometer åt gången.

– I praktiken har vi arbetat så att vi först lokaliserar rör linjen vid en ventil eller brunn med hjälp av AML+ -piperadaren och där efter börjat följa rören med apparaten och märkt ut linjen. Till slut har vi kartlagt linjen med Trimble R10 GPS och då har vi fått en noggrann lokalisering (+-2 cm) samt rörets längd. Därefter förs uppgifter till 3D Win-programmet och gör kartläggningsmaterial vilket sedan ges åt vattenbolaget, berättar Sami Ylihärsilä.

Ylihärsilä är nöjd med AML+ -piperadarens funktion och noggrannhet.

– Piperadaren är lätt att använda och den hittar effektivt rören under marken säger han avslutningsvis.

I Sverige och Norge säljs AML Piperadar genom Vermeer Viking i Askersund som är generalagent för Subsurface Instruments produkter.

Länk till Vermeer Viking.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se