Stjärndäck från Backers

bacers

Backers Machinenbau har tagit fram ett nytt siktdäck som möjliggör siktning ner till 3 mm med bibehållen kvalitet och kapacitet.

Den stora fördelen med detta är att man minimerar mängden finmaterial och ökar mängden användbart bränsle. Metoden används med fördel vid sortering av bark eller returträ, där man minskar både bränslespill och deponimaterial. Däcket släpper igenom jord och sand som deponeras, men en mindre mängd flis och bark som istället kan omsättas som en värdefull brännbar produkt.

I dag finns det ingen annan maskin på marknaden som kan sortera så fina fraktioner med samma höga kvalitet och kvantitet.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se