Stigande virkespriser första kvartalet

Under första kvartalet 2023 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2022. Priset på sågtimmer ökade med knappt 1 procent och massaved med knappt 4 procent. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.

Regionalt ökade sågtimmerpriset mest I Södra Norrland med knappt 5 procent följt av Norra Norrland med drygt 3 procent. I Götaland ökade sågtimmerpriset med drygt 1 procent medan det i Svealand var i princip oförändrat.

Störst ökning av priset på massaved finns i Södra Norrland och Svealand med 12 procent. Massavedspriserna i Norra Norrland ökade med 7 procent. I Götaland ökade massavedspriserna med knappt 1 procent.

Även när jämförelsen görs mot första kvartalet 2022 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med knappt 10 procent. Regionalt syns ökning med 13 procent i Norra Norrland och Svealand. Även i Södra Norrland och Götaland ökade priserna med 10 procent.

Massavedspriset ökade som helhet med 43 procent vid jämförelse med första kvartalet 2022. Ökningen var störst i Svealand med knappt 68 procent, därefter Södra Norrland och Götaland med knappt 44 respektive drygt 38 procents uppgång. I Norra Norrland ökade massavedspriserna med drygt 16 procent.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se