Söderberg & Haak har levererat sin 100:e Komatsu

Från vänster: Hans Ripa (VD Söderberg & Haak Maskin AB), Lucas Berghult (Försäljningschef Komatsu Söderberg & Haak), Tomas Lindkvist (Inköpschef Nordkalk Storugns), Per-Erik Larsson (Produktionschef Nordkalk Storugns), Mikael Furu (CSCO Nordkalk), Ola Thuresson, (Enhetschef Nordkalk) och Anne-Maria Järvelä (Strategisk sourcingspecialist, Nordkalk)
Från vänster: Hans Ripa (VD Söderberg & Haak Maskin AB), Lucas Berghult (Försäljningschef Komatsu Söderberg & Haak), Tomas Lindkvist (Inköpschef Nordkalk Storugns), Per-Erik Larsson (Produktionschef Nordkalk Storugns), Mikael Furu (CSCO Nordkalk), Ola Thuresson, (Enhetschef Nordkalk) och Anne-Maria Järvelä (Strategisk sourcingspecialist, Nordkalk)

I samband med att den 100:e maskinen från Komatsu levererades till Nordkalk på Gotland överlämnades under pompa och ståt en officiell nyckel. Ceremonin hölls vid Nordkalks stenbrott i Storugns och närvarande fanns representanter från Nordkalk, Söderberg & Haak och Komatsu Europe.

Kalkstensbrytning har förekommit på Gotland under århundraden och är känt ända sedan medeltiden. Idag används stora tipptruckar för transporterna i dagbrottet. Bland annat Komatsu HD605-8 som lastare 65 ton. Nordkalk ger samtliga sina maskiner ett namn hämtat från de tecknade seriernas värld och den nyanlända tipptrucken går numera under arbetsnamnet Daisy.

Nordkalk är norra Europas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter och bedriver verksamhet på fler än trettio orter i nio länder. Komatsu och Nordkalk har ett nära samarbete som sträcker sig längre än två decennier.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se

PENTAX Image
PENTAX Image