Anläggningsbyggandet hämmas av personalbrist

IMG_0944

Den sammanvägda konfidensindikatorn för medlemsföretagen i Maskinentreprenörerna, det sk MEKO-värdet, signalerar ett fortsatt positivt stämningsläge i maj. Detta visar en färsk konjunkturrapport, som Maskinentreprenörerna tillsammans med Industrifakta presenterade nyligen.

Av de värden som MEKO baseras på, visar faktorer som beläggningsgrad och efterfrågan på tjänster, särskilt god utveckling under det senaste halvåret. Drygt 80 procent av de intervjuade företagen har svårt att hitta rätt kompetens.

Industrifakta presenterar, i samarbete med Maskinentreprenörerna (ME), två gånger per år en konjunkturrapport, som beskriver marknadsläget för entreprenadbranschen. Rapporten baseras på intervjuer med medlemsföretag, som får kommentera konjunkturläget när det gäller arbetsvolym, orderstock, efterfrågan mm.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se