Skogstekniska utbildar skogsbrukstekniker

1270G_1

Skogstekniska i Alfta och Naturbruk Ljusdal fick tilldelat fyra nya starter till utbildningen Skogsbrukstekniker. Starterna har tilldelats av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Utbildningens längd är tre terminer, varav de två första terminerna studerar man på plats i Alfta eller Ljusdal. Den sista terminen är man ute på praktik.

Totalt finns 35 platser per start och första utbildningsstart sker under hösten 2019.

Utbildningen ger kunskaper om det mindre skogsföretagets ekonomi och arbetsledning. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna starta och driva ett skogsvård- eller avverkningsföretag, arbeta som arbetsledare, planerare och skogsmaskinsförare.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se