Skanska utsedd till internationell ledare inom hållbarhet

Foto: Skanska, pressbild.

Skanska har blivit utsedd till ”Climate Leader” i Europa. Utnämningen är resultatet av ett gemensamt initiativ från tidningen Financial Times och datainsiktsföretaget Statista. Tillsammans har de granskat 4 000 företags utsläppsdata samt åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid.

Med hänsyn tagen till en rad kriterier kopplade till verifierbara data kvalade endast 10 procent av företagen som undersökts in på listan. 

– Vi har satt ribban högt. Skanskas klimatmål är att minska våra egna utsläpp med 70 procent mellan 2015 och 2030. Sedan 2015 har vi, tidigare än planerat, lyckats minska våra koldioxidutsläpp med 47 procent. Utnämningen är ännu ett bevis på att vårt långsiktiga arbete med att sänka våra koldioxidutsläpp ger resultat, säger Anders Danielsson, vd på Skanska. 

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se