Siffrorna pekar uppåt för Cranab

Inom Cranab group har alla företag haft en god marknadsutveckling under 2017. Vimek, som ingår i Cranab-koncernen lanserade bland annat nya modeller av skördare och skotare på Elmia wood-mässan i Juni. Foto: Per Eriksson
Inom Cranab group har alla företag haft en god marknadsutveckling under 2017. Vimek, som ingår i Cranab-koncernen lanserade bland annat nya modeller av skördare och skotare på Elmia wood-mässan förra året. Foto: Per Eriksson

Inom Cranab group har alla företag haft en god marknadsutveckling under 2017. 2017 var ett mycket starkt år för skogsmaskiner, vilket innebar att Cranabs försäljning av off-roadkranar ökade.

– Företaget har upplevt en ökad efterfrågan på kranar från alla befintliga kunder av kranar och gripare för avverkningsmaskiner, säger Anders Strömgren, vd på Cranab.

2017 var också ett bra år för Slagkraft buskröjningsmaskiner. Den nordiska marknaden var starkare än tidigare år, vilket resulterade i rekordstora försäljningsvolymer för motorpaket, kranar och slagor.

Under 2016 tecknade Vimek ett tvåårigt kontrakt med den statliga vitryska skogsförvaltningen gällande leverans av skördare och skotare till mer än 70 statligt ägda skogsföretag i landet. Affären finansieras av Världsbanken. De första maskinerna levererades under de sista månaderna 2016 och kommer att pågå till andra halvåret 2018.

Vimek lanserade också nya modeller av skördare och skotare på Elmia wood-mässan i Juni. De nya s.k SE-modellerna mottogs väl av kunderna och leveranser påbörjades under sista kvartalet 2017. Sammantaget blev 2017 ett riktigt rekordår gällande försäljning och leveranser för Vimek.

För Bracke Forest var efterfrågan på markberedare i norra Europa lägre än under ett normalt år, vilket påverkade försäljningen under det första halvåret. Företaget etablerade under året en ny återförsäljare för området i Sibirien och östra Ryssland vilket resulterade i en starkt ökad orderingång under de sista månaderna av 2017.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se