Ponsse dominerar finska skogsmaskinmarknaden

Den vanligaste skördaren i Finland var 2017 en Ponsse Scorpion King (41 maskiner) tätt följd av John Deere 1270G (40 st). Den vanligaste skotaren var en Ponsse Buffalo (50 st) och näst vanligast var Ponsse Elk (40). Foto: Per Eriksson
Den vanligaste skördaren i Finland var 2017 en Ponsse Scorpion King (41 maskiner) tätt följd av John Deere 1270G (40 st). Den vanligaste skotaren var en Ponsse Buffalo (50 st) och näst vanligast var Ponsse Elk (40). Foto: Per Eriksson

Skogsforum har tittat på registreringsstatistik för den finska skogsmaskinmarknaden. Jämfört med den svenska marknaden registreras cirka 75-80 procent av antalet maskiner. Finskt och svenskt skogsbruk har stora likheter men sett till marknadsandelar och storleksklasser för skogsmaskiner finns det stora skillnader.

Den finska marknaden domineras totalt av en tillverkare som förra året sålde lika många maskiner som både tvåan och trean tillsammans. Vi pratar om helfinska tillverkaren Ponsse som 2017 hade en marknadsandel i Finland på 49 procent för skördare och 45 procent för skotare. I Sverige hade Ponsse en marknadsandel om 15 procent på skotare i fjol.

Tvåa på den finska marknaden är John Deere som legat relativt stadigt runt 30  procent marknadsandel för både skotare och skördare sedan 2015. Marknadstrea är Komatsu som ligger relativt stadigt runt knappa 20 procent när det gäller skördare men som tappar marknad för skotare. Från 24 procent marknadsandel 2015 till 18 procent 2017.

En tydlig skillnad som finns mellan den svenska och den finska skotarmarknaden är att man använder maskiner inom ett snävare storlekssegment i Finland. De minsta skotarna, med lastvikter runt 10 ton är ovanliga i Finland och de största skotarna i 20-tonsklassen används inte alls. I diagrammet syns tydligt hur de finska skotarna är koncentrerade inom 12 till 15-tonssklasserna vad gäller lastförmåga.

Den svenska skotarmarknaden är mer diversifierad med fler större skotare och fler mindre. I Sverige används de mindre gallringsskotarna enbart i Södra Sverige medan de största skotarna är vanligast i norr. Om man tittar på de registrerade skotarnas genomsnittliga lastförmåga så används större skotare i Sverige. Den svenska snittskotaren är 13 procent större och lastar 14,8 ton medan lastförmågan för den finska skotaren är 13,1 ton.

När det gäller skördarna så visar de ungefär samma mönster i Finland som skotarna när det gäller de största maskinerna. Ponsses Bear, John Deeres 1470 eller Komatsus 951:a används inte alls. Däremot finns det en del av de mindre stickvägsskördarna ute i den finska skogen. Hur den svenska skördarmarknaden ser ut kan vi bara spekulera i men vi vet ju att de största skördarna används ganska flitigt i slutavverkningsskogen både i söder och i norr.

Den vanligaste skördaren i Finland var 2017 en Ponsse Scorpion King (41 maskiner) tätt följd av John Deere 1270G (40 st). Den vanligaste skotaren var en Ponsse Buffalo (50 st) och näst vanligast var Ponsse Elk (40).

©Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se