Så ska byggbranschen bli klimatneutral

skanska-hallbarhet_01
Foto: Skanska.

Inom initiativet Fossilfritt Sverige har byggsektorn kört igång arbetet att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig värdekedja i byggsektorn till 2045.

Arbetet initierades av Skanska och målet är att samla alla i byggsektorns värdekedja kring en gemensam färdplan som ska tydliggöra hur byggsektorns olika aktörer, politiker och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige.

Färdplanen ska presenteras i Rosenbad i mars/april 2018.

– Målsättningen är att göra den samlade kunskapen om byggsektorns klimatpåverkan tillgänglig samt skapa en gemensam syn på en framtida klimatneutral och konkurrenskraftig värdekedja i byggsektorn, skriver Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Färdplanen kommer att innehålla ett antal uppmaningar och förslag till berörda aktörer, politiker och beslutsfattare för att vi ska kunna möjliggöra en klimatomställning inom byggsektorn.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se