Persson Invest köper skogsfastighet av Holmen för 100 miljoner kronor

Foto: Per Eriksson
Foto: Per Eriksson

Holmen och Persson Invest har tecknat avtal avseende försäljning av skogsfastigheter i nordvästra Jämtland för 100 miljoner kronor. Med ett skogsinnehav om drygt 1 miljon hektar produktiv skogsmark är Holmen en av landets största skogsägare.

– Det här skogsområdet ligger långt från våra industrier och har förhållandevis stora värden utöver skogsbruk. Vår ambition är att återinvestera försäljningsintäkterna i skog närmare vår egen industri, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef, Holmen.

Köpare är Persson Invest, en koncern som omsätter 5,5 miljarder kronor och sedan tidigare innehar
100 000 hektar skogsmark i Jämtlands län.

– Vi är glada över att vi med den här affären utökar vårt skogsbestånd inom länet. Det är sällan som fastigheter av den här storleken kommer ut på marknaden, säger Henrik Mårtensson, Skogschef för Persson Invest.

Fastigheterna som säljs innehåller 4 400 hektar produktiv skogsmark, varav 2 000 hektar brukas aktivt.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se