Träpriset fyller 50 år

kalla-stora-enso-moholt

Trä och träbyggande engagerar. Och det engagerar brett; från politiker och byggherrar till beställare och allmänhet. Det står klart efter att Svenskt Trä i mitten av december avslutade den kampanj som under hösten uppmärksammat att Träpriset, en av Sveriges främsta arkitekturtävlingar, fyller 50 år.

– Kampanjen har med all önskvärd tydlighet visat att trä engagerar beslutsfattare på alla nivåer. Både närings- och innovationsministern Mikael Damberg och bostadsministern Peter Eriksson medverkade i kampanjen och berättade om sin syn på trä, träbyggande och framtiden, säger Alexander Nyberg, arkitekt och ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä.

Träpriset instiftades 1967 och har sedan dess delats ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och speglar tiden vi lever i. I samband med 50-års jubileet hyllades Träpriset genom en digital kalender med 50 luckor där många tongivande aktörer delar med sig av sin syn på trä, träbyggande och framtiden varvat med återblickar på byggnader som prisats under Träprisets långa historia.

Men kampanjen har inte bara handlat om att bekräfta fördelarna med trä som material. Alexander Nyberg berättar att en viktig utgångspunkt också varit att låta många olika röster höras, både vad gäller användningen av trä och andra på marknaden förekommande material.

– Vi ville visa på en bredd av åsikter och infallsvinklar eftersom vi är övertygade om att det gynnar det hållbara och långsiktiga samhällsbyggandet. I framtiden kommer vi att få se fler hybrider där material kommer att kombineras i högre utsträckning. Därför finns representanter för andra material än trä också med i filmerna, förklarar Alexander Nyberg och fortsätter:

– Träpriset handlar om så mycket mer än bara snygga arkitektoniska lösningar och detaljer. Det handlar i förlängningen om hållbart samhällsbyggande och de kvaliteter som trä kan bidra med i det arbetet.

Men det handlar inte bara om rent praktiska fördelar med färre transporter och snabba kostnadseffektiva byggprocesser. Det industriella träbyggandet har en positiv inverkan på såväl klimatet som på arbetsmarknaden i Sverige och då särskilt på landsbygden.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se